پرسش خود را بپرسید

venous return. توی فیزیولوژی یعنی چی؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٤٣٥

venous return. توی فیزیولوژی یعنی چی؟

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
در فیزیولوژی، بازگشت وریدی (venous return) به جریان خونی گفته می‌شود که از وریدها به قلب باز می‌گردد. این جریان خون از طریق وریدهای بزرگ و کوچک به سمت دهلیز راست قلب جریان می‌یابد و به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده برون‌ده قلبی (cardiac output) محسوب می‌شود.
٢٩,٨٩٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,١٩٦
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٥ ماه پیش

Venous return جریان برگشت خون از وریدها به قلب است. این یک جزء حیاتی از سیستم قلبی عروقی است، زیرا تضمین می کند که خون به طور مداوم در سراسر بدن گردش می کند. بازگشت وریدی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله گرادیان( تغییرت) فشار بین فشار وریدی و فشار دهلیز راست، مقاومت وریدی و فعالیت پمپ عضله اسکلتی(هر یک از ماهیچه هایی که به استخوان ها متصل هستند و برای ایجاد حرکت استخوان ها و مفاصل کار می کنند) است. مکانیسم فرانک استارلینگ، که رابطه بین برون ده قلبی و بازگشت وریدی را توصیف می کند، نیز عامل مهمی در تنظیم بازگشت وریدی است.

٣٠١,٢٩٥
طلایی
٢٠٤
نقره‌ای
٣,٤٣٢
برنزی
٢,٠٢٣
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما