پرسش خود را بپرسید

معنی detach  در جمله‌ی زیر

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٤٩

 a relay is used to detach any fault inside the Transformer

detach  اینجا به چه معنی هستش؟

٥٧٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٨

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در این جمله، detach به معنای جدا کردن است. در این جمله، رله برای جدا کردن هرگونه خطایی که در داخل ترانسفورماتور رخ می دهد، استفاده می شود.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

جدا کردن

 رله برای قطع   و وصل کردن   مسیر برق   در داخل ترانسفورماتور استفاده می شود.

٧٢٣,٦١٦
طلایی
٦١٠
نقره‌ای
١٥,٧٩٠
برنزی
٨,٥٥٤
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما