پرسش خود را بپرسید

مشبه و مشبه به را در بیت مقابل نشان دهيد .

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١١٠

مشبه و مشبه به را در بیت مقابل نشان دهيد .

 " من لاله ی آزادم ، خود رویم و خود بویم "

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

فکر کنم گفتن یکی دو نکته در اینجا ضرورت است ،#ادات تشبیه حذف شده پس تشبیه موکد است

#اگر ازاد رو صفت بگیریم ،پس وجه شبه ازاد است ،و خودرو دارای ایهام است

١٠,٤١٧
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٤٧
برنزی
١٧٩
تاریخ
٣ ماه پیش

همون طور که گفتید اگر جزوی از اسم نبو د حرف شما درست بود

-
٣ ماه پیش

این نوع تشبیه، "تشبیه اسنادی" نام دارد

من: مشبه

لاله: مشبه‌به

خودرو و خودبو:  وجه شبه (استعاره مکنیه)

٨,٨٩٦
طلایی
٢
نقره‌ای
١٥٦
برنزی
٨٠
تاریخ
٣ ماه پیش

در این بیت، مشبه، من است. مشبه به نیز لاله است. وجه شبه نیز خود روییدن و خود بوییدن است.

در این بیت، شاعر خود را به لاله تشبیه کرده است. لاله، گلی است که از خاک می‌روید و به کمک نور خورشید و آب، خود را پرورش می‌دهد و می‌شکفد. همچنین، لاله بوی خوشی دارد که از خود ساطع می‌کند.

شاعر با این تشبیه، می‌خواهد بگوید که او نیز مانند لاله، آزاد و مستقل است و برای رشد و شکوفایی خود، به هیچ کس نیاز ندارد. او خود را می‌پروراند و خود را می‌شناساند.

در این بیت، ادات تشبیه حذف شده است. به همین دلیل، این تشبیه را تشبیه بلیغ می‌گویند.

٥٨,٨٠٧
طلایی
٨٧
نقره‌ای
٥٥٣
برنزی
٤٦٦
تاریخ
٣ ماه پیش

"من" مشبه و "لاله" مشبه به است.

١٦٥,٦٨٨
طلایی
١١٠
نقره‌ای
٢,٥٥٣
برنزی
٩٨٥
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما