پرسش خود را بپرسید

معنی have good knowledge of چیست؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٥٦

معنی

havegood knowledge of 

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به معنی "دانش خوبی درمورد. . . دارم" Knowledge به معنی دانش می باشد مثال : i have good knowledge of biology subject من دانش خوبی در درس زیست شناسی دارم.

٣,٠١٧
طلایی
١
نقره‌ای
٢٦
برنزی
٢٧
تاریخ
٥ ماه پیش

در زبان انگلیسی، "have good knowledge of" به معنای "داشتن دانش خوب در مورد" است. این عبارت نشان می‌دهد که شخص یا چیزی در مورد موضوعی خاص اطلاعات و آگاهی زیادی دارد.

برای مثال، می‌توان گفت:

  • I have good knowledge of English. (من دانش خوبی در مورد زبان انگلیسی دارم.)
  • He has good knowledge of computers. (او دانش خوبی در مورد کامپیوترها دارد.)
  • This book has good knowledge of history. (این کتاب دانش خوبی در مورد تاریخ دارد.)

در زبان فارسی، می‌توان این عبارت را به صورت‌های مختلفی ترجمه کرد، از جمله:

  • آشنایی خوب با
  • آگاهی خوب از
  • شناخت خوب از
  • اطلاع خوب از
  • دانستن خوب در مورد
  • مهارت خوب در
٢٩,٩٠٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٠٣
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٥ ماه پیش

علمشو دارم که....

اطلاعات خوبی از ( در مورد ).... دارم

١,٥٦٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٨
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما