پرسش خود را بپرسید

" i m up for it"

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٦٠

اصطلاح  محاوره ای روزمره ی :

" i m up for it" 

١,٥٨٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ابراز آمادگی و تمایل برای شرکت در انجام کاری: من آماده‌ام، من مایلم، من مشتاقم، من پایه‌ام، من حاضرم

٩,٢٧٥
طلایی
٤
نقره‌ای
٣٦٦
برنزی
٧٦
تاریخ
٦ ماه پیش

-پایه ام، هستم...

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

مشتاقم!

پایتم!

هستم!

٢٤,٨٥١
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥٢٢
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما