پرسش خود را بپرسید

معنی "مسلک" در جمله

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٢٠٨

معنی کلمه "مسلک" در جمله 

مسلک مرغ گرفتار قفس هم چو من است

١,١١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٦

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنی مسلک ، رسم و رفتار است

ولی در این جمله مانند و امثال مرغ معنا میدهد

١,٣١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٩
برنزی
٣٥
تاریخ
٥ ماه پیش

دوست عزیز مسلک به معنای روش هست و در این مصراع شاعر خودش را به پرنده ی زندایی در قفس تشبیه کرده 

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٥ ماه پیش

در اینجا شاعر خودش را به پرنده ی در بند مانند نکرده ، بلکه حال و رفتار پرنده  را به حال و رفتار خودش مانند کرده ، یعنی من چنان در بند هستم که رفتارم ناخوش است و رفتار پرنده ی  در بند نیز مانند من است 

١٠٣,٤٦٩
طلایی
١١٧
نقره‌ای
٢٣٧
برنزی
٣٠٨
تاریخ
٥ ماه پیش

چه فرقی کرد 😵

-
٥ ماه پیش

درود

 روش  ،رفتار،شیوه

١٢,٥٣٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما