پرسش خود را بپرسید

بین این کلمات کدومش مناسب تره این جملس؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٩٢

بین این کلمات کدومش مناسب تره این جملس؟

She .................... her neighbor’s children for the broken window.

    accused

    blamed

    denied

٧١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٨

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به خاطر حرف اضافه for، گزینه blamed درست هست. حرف اضافه accuse میشه  of و denied هم از نظر معنی مرتبط به نظر نمیرسه.

accuse of : متهم کردن به

blame for: سرزنش کردن به خاطر

deny: نپذیرفتن

٨,٦٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٥٥
برنزی
٨٢
تاریخ
٢ ماه پیش

Blamed

او  بچه‌های همسایه اش را برای پنجره‌ای که شکسته بود سرزنش کرد(مقصر دانست).

٣,٥٠٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما