پرسش خود را بپرسید

کلمه "بادی" در جمله " اين حرف دربادی امر، زياد بي پا و بي معني به نظر مي آمد"

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٢٣٣

کلمه "بادی" در جمله زیر به چه معناست؟

اين حرف دربادی امر، زياد بي پا و بي معني به نظر مي آمد

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در نگاه اول، در شروع کار  

٦٣٨,٦٦٥
طلایی
٣٦٦
نقره‌ای
١٥,٥٠٢
برنزی
٨,٤٢٩
تاریخ
٥ ماه پیش

از اساس

از آغاز

از شروع

از اول

از ابتدا

٢٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٥٧
برنزی
٥٦
تاریخ
١ هفته پیش

به معنی اغاز است

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

ابتدا و آغاز امر

٦٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩
برنزی
٩
تاریخ
٥ ماه پیش

درود

به معنی آغاز و ابتدا است

١٢,٥٣٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما