پرسش خود را بپرسید

carbon_dated معنی چی میشه

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١١٢

it is a carbon_dated fossil

٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عبارت "carbon dated" به معنای تعیین سن یا تاریخ گذشته یک شیء با استفاده از روش کربن ۱۴ است. روش کربن ۱۴، یک روش رادیواکتیو برای تعیین سن شیء‌های آرشئولوژیک، زمین‌شناسیک و زیست‌شناسیک استفاده می‌شود. با تجزیه هسته اتمی کربن ۱۴ در نمونه مورد نظر، میزان کربن ۱۴ باقیمانده مشخص می‌شود و از طریق این اطلاعات، سن شیء مورد نظر تخمین زده می‌شود.

بنابراین، وقتی در جمله از "carbon dated" استفاده می‌کنید، منظور از آن استفاده از روش کربن ۱۴ برای تعیین سن یا تاریخ گذشته یک شیء است.

در جمله "it is a carbon_dated fossil"، عبارت "carbon_dated" به معنای این است که فسیل مورد نظر با استفاده از روش کربن ۱۴ بررسی و تاریخ‌گذاری شده است.

بنابراین، جمله "it is a carbon_dated fossil" به این معناست که فسیل مورد نظر با استفاده از روش کربن ۱۴ بررسی شده و تاریخ‌گذاری شده است. این روش می‌تواند به تعیین سن فسیل و درک بهتر از تاریخ گذشته آن کمک کند.

١,٣٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١٢
تاریخ
٧ ماه پیش

روشی برای محاسبه سن اجسام بسیار قدیمی با اندازه‌گیری مقدار یک نوع کربن خاص در آنها. (دیکشنری کمبریج)

٦١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما