پرسش خود را بپرسید

ترجمه روان کالوکیشن انگلیسی

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٤٤

ترجمه روان کالوکیشن  qualified pilot

١٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١١

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

خلبان واجد شرایط به شخصی گفته می شود که مجاز به کار با هواپیما یا فضاپیما است. برای کسب صلاحیت برای پرواز با نوع خاصی از هواپیما، یک خلبان باید مجوز  نوع( مجوزی که سازمان هواپیمایی کشوری برای پرواز یا نگهداری نوع خاصی از هواگرد با وزن بیشینه برخاست بالاتر از 5670 کیلوگرم صادر می کند) را کسب کند که به آموزش اضافی فراتر از محدوده مجوز اولیه و آموزش کلاس هواپیما نیاز دارد. در میان دو یا سه خلبان در یک پرواز، خلبان واجد شرایط کاپیتان است.

١٥٦,٧٥٣
طلایی
٦١
نقره‌ای
٢,٢١٢
برنزی
١,٠١٨
تاریخ
٣ ماه پیش

با سلام و احترام

خلبان ماهر و با صلاحیت  (واجد شرایط)

٣,١١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٤٦
برنزی
٥٥
تاریخ
٣ ماه پیش

خلبان ذی صلاح

خلبان شایسته

خلبان لایق

خلبان واجد شرایط

٢٩,٦٧٢
طلایی
٩
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٧٤
تاریخ
٣ ماه پیش

خلبان تایید صلاحیت شده

یعنی خلبانی که از آزمون‌های مورد نیاز برای انجام شغل خلبانی با موفقیت عبور کرده

٣,٥٠٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٢
تاریخ
٣ ماه پیش

  خلبان  واجد شرایط : شخصی که واجد شرایط لازم برای هدایت هواپیما، بالون یا هواپیماهای دیگر است.

تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما