منو
مهدی هنرور

مهدی هنرور

عضو از ٣ هفته پیش
امتیاز کل
١٢
رتبه کل
١٦,٨٩٦
رتبه کل
لایک
١
لایک
دیس‌لایک
٠
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٢
امتیاز
رتبه در بپرس
١,٢٠٩
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

٠ رأی
٥ پاسخ
٥٣ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
١٢٠ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
١٤ بازدید

president trump : the Atlanta state would soon collapse to take on no more status or breadth of existence than another mafia gang.   لطفا به  این دو تا سوال هم جواب بدین: 1-کلمه take on   در این جمله به چه معناست و چرا در اینجا آورده شده 2- کلمه existence  در این جمله به چه معناست

٣ هفته پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢٣ بازدید

president trump : the Atlanta state would soon collapse to take on no more status or breadth of existence than another mafia gang.   لطفا با این دو تا سوال هم جواب بدین: 1-کلمه take on   در این جمله به چه معناست و چرا در اینجا آورده شده 2- کلمه existence  در این جمله به چه معناست

٣ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٥١ بازدید

the state would soon collapse to take on no more status or breadth of existence than another mafia gang. دو تا سوال هم داشتم: 1-کلمه take on   در این جمله به چه معناست و چرا در اینجا آورده شده 2- کلمه existence  در این جمله به چه معناست

٣ هفته پیش

پاسخ‌های برتر

٠ رأی
٣ پاسخ
٥٨ بازدید

the state would soon collapse to take on no more status or breadth of existence than another mafia gang.  

٣ هفته پیش
٠ رأی

ممنونم بابت ترجمه،دو تا سوال داشتم: 1-کلمه take on   در این جمله به چه معناست و چرا در اینجا آورده شده 2- کلمه existence  در این جمله به چه معناست   با تشکر

٣ هفته پیش