پرسش خود را بپرسید

"ASPD" مخفف چه واژه هایی میشه در علم روانشناسی ؟

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
١٩٧

"ASPD"

 مخفف چه واژه هایی میشه در علم روانشناسی ؟

٢,٠١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١١١

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Antisocial personality disorder:

 اختلال شخصیت جامعه ستیز

٢٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
٠
تاریخ
٨ ماه پیش

Antisocial Sociopathy Personality Disorder

اختلال شخصیت جامعه گریز 

تاریخ
٢ ماه پیش

اختلال شخصیت ضداجتماعی یا ناهنجاری شخصیت ضداجتماعی (Antisocial Personality Disorder) (شناخته‌شده به عنوان ASPD یا APD یا Sociopathy) رفتارهای ضداجتماعی مانند وجدان کم یا ناچیز و عدم توانایی کنترل خشم شناخته می‌شود.

اشخاص دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی سطوح غیرمعمولی از سروتونین را در مغز خود دارند.

٣١,٩٩٦
طلایی
١٠
نقره‌ای
١٠٣
برنزی
٨٤
تاریخ
٨ ماه پیش

با سلام.

Antisocial  Personality Disorder  = اختلال شخصیت ضداجتماعی

٢٢٨,٣٦٧
طلایی
٧٧
نقره‌ای
١,٠١٦
برنزی
١,٠١٥
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما