پرسش خود را بپرسید

معنی put on one of these labels marked 'fragile در مکالمه‌ی زیر

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٥٢

A: A bottle of perfume can easily get broken.
B: So, to make sure it’s not broken, I’m going to put on one of these labels marked 'fragile’.

١,١٧٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

الف.یک بطری عطر به آسانی میتواند شکسته شود.

ب. بنابراین،  جهت اطمینان از شکسته نشدن آن، من قصد دارم  یکی از این برچسبهای که نشان شکنندگی [یک کالا]هستند، را روی آن بگذارم.

می خواهد بگوید  که  می خواهم یک برچسبی را روی محصول بگذارم بگویم که شکستنی است.

 Label به معنی برچسب می باشد، mark به معنی نشان، علامت می باشد. Fragile به معنی شکستنی، شکننده،  می باشد. Make sure  روی هم رفته به معنی اطمینان حاصل کردن از چیزی  می باشد

٣,٣٠٨
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٢
برنزی
١٣
تاریخ
٣ هفته پیش

میخوام یدونه از این برچسبا که روش نوشته "شکستنی" بهش بچسبونم

١٣,٠٢٦
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢١٠
برنزی
٢٨
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما