پرسش خود را بپرسید

معادل فارسی برای "Every dog has his day"

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٣٨

معادل فارسی برای

"Every dog has his day."

٦٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

دنیا به امید بر پاست

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند

بگذرد این روزگار، تلخ تر از زهر باردگر روزگار ،چون شکر آید.

به تعبیر زیبای امیر مومنان(ع) الدهر یومان یوم لک و یوم علیک؛ روزگار دو روز است یک روز به کام و یک روز به زیان تو. پس هنگامی که به کام توست بد مستی مکن و در آن هنگام که به زیان توست شکیبایی کن

٢٢١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش

 تحت اللفظی: "هر سگی روز خودش را دارد"  

کاربرد: اصطلاح Every Dog Has His (Its) Day برای اشاره به این موضوع استفاده می‌شود که هر کسی بالاخره روزهای خوب و موفقیت‌آمیز را هم در زندگی اش تجربه خواهد کرد و برای تاکید بر این حقیقت که هر کسی در طول زندگی‌اش بالاخره در یک زمینه، موفقیت‌ها و خوشحالی‌هایی دارد استفاده می شود. می توان  برای  امیدواری دادن و تشویق دیگران نیز از این اصطلاح استفاده کرد. 

معادل در فارسی:

1. معنایی نزدیک به این بیت از حافظ را دارد : "دور مجنون گذشت و نوبت ماست هر کسی پنج روزه نوبت اوست"

2.بالاخره یه روزی تو کوچه ما هم عروسی میشه

3.دیر یا زود نوبت تو هم میشه 

4. شانس به تو هم رو میاره

 5.بالاخره تو هم موفق میشی

6.شانس دره خونه ات رو میزنه

مثال:

 even max  has become a popular actor, every dog has his day.

حتی مکس هم یه بازیگر محبوب  شده، هر کسی روزی شانس دره خونه شو میزنه.  

١٠,٠٩١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش

هر کس پنج روزه نوبت اوست.

١٨,٣٣٢
طلایی
١٤
نقره‌ای
٣٢١
برنزی
١٥٣
تاریخ
١ ماه پیش

 تحت اللفظی: "هر سگی روز خودش را دارد"  

کاربرد: اصطلاح Every Dog Has His (Its) Day برای اشاره به این موضوع استفاده می‌شود که هر کسی بالاخره روزهای خوب و موفقیت‌آمیز را هم در زندگی اش تجربه خواهد کرد و برای تاکید بر این حقیقت که هر کسی در طول زندگی‌اش بالاخره در یک زمینه، موفقیت‌ها و خوشحالی‌هایی دارد استفاده می شود. می توان  برای  امیدواری دادن و تشویق دیگران نیز از این اصطلاح استفاده کرد. 

معادل در فارسی:

1. معنایی نزدیک به این بیت از حافظ را دارد : "دور مجنون گذشت و نوبت ماست هر کسی پنج روزه نوبت اوست"

2.بالاخره یه روزی تو کوچه ما هم عروسی میشه

3.دیر یا زود نوبت تو هم میشه 

4. شانس به تو هم رو میاره

 5.بالاخره تو هم موفق میشی

6.شانس دره خونه ات رو میزنه

مثال:

 even max  has become a popular actor, every dog has his day.

حتی مکس هم یه بازیگر محبوب  شده، هر کسی روزی شانس دره خونه شو میزنه.  

١٠,٠٩١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما