پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی Have to در جمله ی زیر

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣١

You’ re having to speak 

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ترجمه :  شما مجبور هستید صحبت کنید (با همون سرعتی که من صحبت میکنم) …

در اصل منظور از  آوردن  ing  در اینجا معنی همراهی را می رساند .

یعنی شما باید برای صحبت کردن  با من همراهی کنید . یعنی در طول صحبت این طور نباشد که من صحبت کنم و شما شنونده باشید .  یعنی  در طول صحبت کردن من شما هم باید حرف بزنید . 

٧١٣,٢٨٠
طلایی
٥٩٣
نقره‌ای
١٥,٧٧٧
برنزی
٨,٥٤٣
تاریخ
١ ماه پیش

ترجمه‌ی "have to" در جمله‌ی "You’re having to speak" به فارسی "مجبور بودن" یا "باید" است. بنابراین، ترجمه‌ی جمله به فارسی به این صورت خواهد بود:

"تو مجبور هستی صحبت کنی" یا "تو باید صحبت کنی".

٢١,٠١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٩
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما