پرسش خود را بپرسید

جمله رو با کدوم گزینه تموم کنم ؟-------Do you want to come to the disco with

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٧٣

جمله رو  با کدوم گزینه تموم کنم ؟

Do you want to come to the disco with_______?

١٠٠ %

me

٧ پاسخ
٠ %

I

٠ %

mine

٠ %

my

٢,٤٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٦

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢٧,٦٨٩
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٤
برنزی
١,٠١٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٠,٠٩١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢١,١٧٨
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٥٦
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٢,٨٧٧
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٩
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣,٨٢٠
طلایی
٤
نقره‌ای
٨٤
برنزی
١١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٣٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٣
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما