پرسش خود را بپرسید
١٦,٠٠٠ تومان پاداش این پرسش تعلق گرفت به

حل کلوز تست کنکور با توضیح

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٣٢١

سلام دوستان عکس یه کلوز تست از زبان کنکور ارشد رو میذارم 

لطفا حلش کنید و بهم توضیح بدید هر سوال رو اگه ممکنه 

عکس پرسش

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Galileo's formulation of inertia, the law of falling bodies, and parabolic trajectories (11) -------- the beginning of a fundamental change in the study of motion. His insistence that the book of nature was written in the language of mathematics (12) ------- natural philosophy from a verbal, qualitative account (13) -------- a mathematical one in which experimentation became a recognized method (14)-------- the facts of nature. Finally, his discoveries with the telescope revolutionized astronomy and paved the way for the acceptance of the Copernican heliocentric system, (15)-------- his advocacy of that system eventually resulted in an Inquisition process against him.


11.         1) which is marked                              2) are marked                                 3) marked                                                                                                           4) marking

12.        1) changing                                                              2) which changed               3)  changed                                                                                                        4) that was changed

13.       1) and                                                                                            2) to                                                                                   3) either                                                                                                                       4) as well as

14.      1) for discovering                                   2) which discover               3) with which it discover                                          4) discovered

15.     1) however                                                                    2) in spite of                                             3) nor                                                                                                                                      4) but

- سوال 11:  گزینه سوم 3) marked

این گزینه، صحیح هست چون برای تکمیل جمله به صورت صحیح، نیاز به یک فعل در زمان گذشته داریم.

- سوال 12: گزینه سوم 3)  changed

 این گزینه، صحیح هست، چون جمله برای تکمیل شدن به صورت گرامری، به فعلی در زمان گذشته نیاز دارد. از آنجایی که جمله به رویدادی تاریخی (تاکید گالیله بر ریاضیات) اشاره می‌کند، باید از زمان گذشته فعل "تغییر دادن" استفاده کنیم.

- سوال 13: گزینه دوم  2) to

 این گزینه، صحیح هست،چون نیاز به حرف ربطی برای اتصال دو عبارت و ایجاد یک رابطه منطقی بین آنها داریم که نشان بدهد تأکید گالیله بر ریاضیات به شیفتی در فلسفه طبیعی منجر شد. حرف ربط "to"، در اینجا رابطه علی و معلولی بین تأکید گالیله و تحول در فلسفه طبیعی را   به طور موثری منتقل می‌کند.

- سوال 14: گزینه اول 1) for discovering

چون نیاز به گزینه ای داریم که نشان بدهد که آزمایش، به عنوان ابزاری برای کشف حقایق طبیعت پذیرفته شد و گزینه یک، بهترین گزینه برای تکمیل جمله و رساندن معنای مورد نظر است. بقیه گزینه ها از نظر گرامری صحیح نیستند و در اینجا نیز مناسب نیستند.

- سوال 15: گزینه اول  1) however 

ببینید در این پاراگراف، تضادی بین تأثیر مثبت کشفیات او و پیامد منفی کشفیاتش را بیان می کند و  باید بین but  و however یکی رو انتخاب کنیم. چون however، تاکید بیشتری بر تضاد دارد، پس گزینه اول صحیح هست.

تاریخ
٣ هفته پیش

The first quiz is marked

The second quiz is changed 

 The third quiz is to

The fourth quiz is for discovering 

And the last one is however 

تاریخ
٣ هفته پیش
  1. Marked 
  2. Changed 
  3. To
  4. For
  • سئوال آخر از اساس و پایه ایراد دارد زیرا هر سه گزینه  but , however و in spite of برای تضاد استفاده می شوند. و به نظر بنده however و but هر دو می توانند جواب احتمالی باشند.
  • آنچه    محرز  است  پروفسور از خلاقیت خود برای جواب استفاده نکرده و فقط یک متن  مجله  را تبدیل به سئوال چهارگزینه‌ای  با گزینه های  نا مناسب نموده.
  • جای شکر   یا نگرانی است که تمام سئوالات آزمون را یک پروفسور ارائه نمی دهد.
١,٣٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١٢
برنزی
١٩
تاریخ
٣ هفته پیش

16) 3  کل متن به گذشته ساده است

17) 3 

18) 2  از این دیدگاه "به"  دیدگاه ریاضیاتی

19) 1 برای کشف کردن، فعل به صورت مصدر میاد اینجا + for

20) 1 "اگرچه"   این کارها را کرد گالیله ، علیه خودش شد

طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما