پرسش خود را بپرسید

ترجمه عبارت Deliberate practice

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٦٥

در این جمله عبارت

Deliberate practice

 چی معنی کنیم مفهوم رو بهتر میرسونه .

Deliberate practice” with a specific structure would be the main component of translation training programs if expertise were to be developed. 

تمرین آگاهانه ؟

تمرین حساب شده؟

تمرین متفکرانه 

تمرین هدفمند؟

٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بنظرم آخرین گزینه‌ی پیشنهادی خود شما کاملاً مناسب است: «تمرین هدفمند» 

١٧,٦٨٤
طلایی
١٣
نقره‌ای
٣٠٩
برنزی
١٥٢
تاریخ
٣ ماه پیش

پیشنهاد من "تمرین هدفمند" هست.

چنانچه منظور تربیت متخصص باشد،  "تمرین هدفمند" با ساختارهای خاص باید به عنوان بخش  اصلی برنامه های آموزش ترجمه در نظر گرفته شوند.

تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما