پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی it looks like rain

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٩٩

معنی  it looks like rain چیست

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

توی کتاب کالوکیشن این یوس نوشته 

Look as if it is going to rain 

تاریخ
٢ ماه پیش

در جایی معتبر  خوندم که   مثل اینکه  می خواهد باران  بیاید

تاریخ
٣ ماه پیش

این شبیه بارونه، ( حسی که اون چیز بهت میده مثل بارون زدنه: )

٣,٠٥٢
طلایی
١
نقره‌ای
٢٦
برنزی
٢٧
تاریخ
٤ ماه پیش

انگار که بارون داره میاد.

به نظر میرسه که داره بارون می باره.

Look like = به نظر میرسه، انگار که

٢٢٧,١٨٤
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠١
برنزی
١,٠١١
تاریخ
٤ ماه پیش
  1. It looks like rain
  2. این شبیه است به باران( ترجمه کلمه به کلمه)
٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٤ ماه پیش

باسلام

RAIN :باران ،بارندگی،باران باریدن

معنی جمله شما : 

آن شبیه باران است.

٩٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما