پرسش خود را بپرسید

معادل جمله زیر به انگلیسی

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٩٥

معادل جمله زیر به انگلیسی

« شکلگیری بلوک شرق و غرب  با آغاز جنگ سرد میان شوروی و ایالات متحده آمریکا  آغاز شد »

٤٢,٦٣٥
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٤
برنزی
٢٩٣

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
The formation of the Eastern and Western Blocs began with the onset of the Cold War between the Soviet Union and the United States of America.
٦٧,٨٥٧
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٤
برنزی
٨١٢
تاریخ
٣ ماه پیش

Formation of the west and the east block started with the beginning of the cold war between united states of America and Sol

تاریخ
٣ ماه پیش

The division of the world into the west and east blocks took place with the outbreak of the Cold War between the USSR (Union of Soviet Socialist Republics) and USA (United States).

١٣,٨٥٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٢٢٨
برنزی
١٤٤
تاریخ
٣ ماه پیش
عکس پرسش

The formation of the East and West blocs began with the initiation of the Cold War between the Soviet Union and the United States.

١,٣٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٢
برنزی
١٩
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما