پرسش خود را بپرسید

بهره گیري از سیستم هاي اطلاعاتی و فناوري هاي ارتبـاطی

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٥٣

بهره گیري از سیستم هاي اطلاعاتی و فناوري هاي ارتبـاطی چـه تغییـري در سـاختارهاي سـازمانی ایجـاد 
میکند؟ 

١٠٠ %

سازمانها را مسطح تر میسازد

١ پاسخ
٠ %

سطوح سازمانی را افزایش میدهد

٠ %

تقسیم کارها را تسهیل می نماید

٠ %

ستادها را قوي تر میکند

٥٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٦

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی و فناوری های ارتباطی تغییرات متعددی در ساختارهای سازمانی ایجاد می کند که بارزترین آن ها عبارتند از:1) مسطح تر شدن سازمان:
  • با استفاده از سیستم های اطلاعاتی و فناوری های ارتباطی، نیاز به سطوح مدیریتی میانی کاهش می یابد.
  • زیرا این سیستم ها امکان دسترسی سریع و آسان به اطلاعات را برای همه افراد در سازمان فراهم می کنند.
  • به عنوان مثال، سیستم های اتوماسیون اداری، نیاز به کارمندان دفتری برای انجام وظایف روتین را کاهش می دهد.
٦٧,٩٤٩
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٤
برنزی
٨١٢
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما