پرسش خود را بپرسید

اصلاحات پولی دوره صفویه

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٤٢

 اصلاحات پولی دوره صفویه ،درزمان کدام پادشاه صفوی بود؟

٠ %

اسماعیل اول

٠ %

شاه سلیمان

١٠٠ %

شاه عباس

١ پاسخ
٠ %

طهماسب اول

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
اصلاحات پولی دوره صفویه در زمان شاه عباس اول انجام شد.دلایل:
 • شاه عباس اول به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش قدرت حکومت خود بود.
 • او با اصلاحات پولی، توانست ارزش پول را تثبیت کند، تجارت را رونق بخشد، و درآمد حکومت را افزایش دهد.
اصلاحات پولی شاه عباس:
 • ضرب سکه‌های جدید با عیار و وزن دقیق
 • ایجاد ضرابخانه‌های جدید در سراسر کشور
 • ممنوعیت استفاده از سکه‌های خارجی
 • ایجاد نظم و انضباط در نظام پولی
تاثیرات اصلاحات پولی:
 • ثبات اقتصادی
 • رونق تجارت
 • افزایش درآمد حکومت
 • تقویت قدرت حکومت
سایر پادشاهان صفوی:
 • اسماعیل اول: تمرکز بر تثبیت قدرت سیاسی و مذهبی
 • شاه سلیمان: تمرکز بر توسعه و عمران کشور
 • طهماسب اول: تمرکز بر حفظ ثبات و امنیت کشور
بنابراین، گزینه صحیح "شاه عباس" است.
٥٦,٢٦٨
طلایی
٨١
نقره‌ای
٤٨٥
برنزی
٣٨٥
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما