پرسش خود را بپرسید

حمله ی اتمی آمریکا به ژاپن

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٣٤

   در جریان حمله اتمی امریکا به ژاپن کدام شهر هدف اصابت قرار گرفت ؟

٠ %

توکیو

١٠٠ %

هیروشیما

١٨ پاسخ
٠ %

کیوتو

٠ %

فوکوشیما

١,٩٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠١

٢٠ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش

در اواسط سال ۱۹۴۵ میلادی شهر های ناکازاکی و هیروشیما با حمله مستقیم آمریکا بمباران اتمی شدند

٥١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٧
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٨,١١٠
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٧٤
برنزی
٢٩٩
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٥٩١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٣٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٠٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٢٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٣١٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٩
برنزی
٣٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٤,٣٨٣
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧١
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٤ ماه پیش

در حمله اتمی آمریکا به ژاپن دو شهر  مورد اثابت موشک قرار گرفتن شهر هیروشیما و ناکازاکی اسم بمب هایی هم ک روی این  شهر ها فرود اومدن "مرد چاق"و"پسر کوچک" بود 

تاریخ
٤ ماه پیش

دقیقا, سعی بر نوشتن همین پاراگراف بودم که دیدم از قبل اشتراک گذاشته شده

-
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٢١,٨٧١
طلایی
٧٣
نقره‌ای
٩٥٥
برنزی
٩٩٥
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٩١٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢١
برنزی
١٩
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

در جریان حمله اتمی آمریکا به ژاپن، دو شهر هیروشیما و ناگاساکی هدف قرار گرفتند.

٢٧,٣٦٢
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٨٨
برنزی
١,٠٣٨
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٢,٤٣٠
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٥
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما