٠ رأی
٥ پاسخ
١٩٠ بازدید

آیا میشه از used to به صورت منفی در جمله استفاده کرد؟؟اگه میشه چطور؟؟

٨ ماه پیش
١ رأی

She didn't use to have short hair

٨ ماه پیش
٧ رأی
تیک ١٣ پاسخ
٨٦٧ بازدید

چرا در بیشتر گفت و گو های انگلیسی به جای " are you ok "  از " you ok " استفاده میکنند؟  در حالی که از نظر گرامری می بایست از (to (be استفاده  کرد. در کل سوال من این هست که چرا به جای "are you ok" از  ساختار زیر استفاده می کنند؟ You ok? 

٩ ماه پیش
٣ رأی

In informal situations they usually delete helping verb and even subject in more informal ones: Are you ready= ready Do you want more = want more

٨ ماه پیش
رأی
٥ پاسخ
١٥٦ بازدید

Somehow the kids took all the confusion in stride .

٨ ماه پیش
١ رأی

To deal with a problem calmly and not allow it to influence what you are doing

٨ ماه پیش
١ رأی
٦ پاسخ
٥١٠ بازدید

معنی:  i can't say i have   مثال: A.have you heard of it  B.I can't say i have

٣٩
٨ ماه پیش
١ رأی

سوال به زمان حال کامل هست : Have+ subject+ pp جواب هم معمولا به همان زمان است: (I can't say l have (heard it آیا آن را شنیده ای؟ نمیتوانم بگویم که شنیده ام ( یعنی نشنیده ام).

٨ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١٨ پاسخ
١,١٣٣ بازدید

"اگه من جای تو بودم"   در محاوره و مکالمه غیر رسمی چی گفته میشه؟ مرسی از دوستان.  

٨ ماه پیش
٥ رأی

If I were you If I were in your shoes

٨ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١٨ پاسخ
١,١٣٣ بازدید

"اگه من جای تو بودم"   در محاوره و مکالمه غیر رسمی چی گفته میشه؟ مرسی از دوستان.  

٨ ماه پیش
٣ رأی

دوستان توجه کنید  If I were you .... شرطی نوع دوم است ، حالتی غیر واقعی و خیالی. If I were you I would buy that car  ولی در واقعیت من جای شما نیستم

٨ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٤ بازدید

سلام به جای  get  تو محاوره رسمی چه کلمه ای به کار ببرم ؟

٧ ماه پیش
١ رأی

بطور کلی get یعنی : 1. become 2. receive 3. arrive از این کلمات می توان در موارد رسمی تر استفاده کرد.

٧ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٤٨ بازدید

سلام  ترکیب گرامری the more / the more رو کسی میتونه توضیح بده کاربردشو ؟

٧ ماه پیش
٣ رأی

The more you work, the more you get paid هر چه بیشتر کار کنی ،  بیشتر   پول بدست میاری.   

٧ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٠٥ بازدید

مثلا من دیدم کاراکتر فیلم یا سریال میاد تو موقعیتی که به نظر به تازگی اتفاق افتاده از what happened استفاده میکنه، مگه نباید از what has happened استفاده بشه؟  فرقشون چیه؟  مثلا تو فارسی میگ ...

٣,٠٣١
٧ ماه پیش
٢ رأی

What has happened : Is completely formal and somehow old fashioned. What happened : Is   a subject question and common.

٧ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٣٤٢ بازدید

سلام علت اینکه یک خانم را در زبان انگلیسی  کلمه { من} قرار میدن یعنی چه؟ در جواب سوال یک خانم طرف جواب میده yes man چرا نمیگه Miss, Mrs, Ms

٧ ماه پیش
٤ رأی

ma'am is an informal form of madam yes madam =yes ma'am

٧ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١١ پاسخ
٣٤٥ بازدید

Do you have a pen 'n' paper

٧ ماه پیش
١ رأی

1. Do you have a pen and paper (I want to write sth) 2.Do you have a pen and paper    (Do you have a pen and paper exam?I mean not oral exam)

٧ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٢٧٢ بازدید

ترجمه جمله زیر به انگلیسی  پدرِ جوادِ خدابیامرز! آره خودشه

٦ ماه پیش
٠ رأی

The late Javad's dad! Yeah  it's him.

٦ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٢٩٠ بازدید

میشه قانون کلی فرقش رو بگین  کی مثلا بگیم  I have never been in Canada  I haven't been in Canada  یا هر مثال دیگه ای چون قانونشو نمیدونم نمیتونم مثالی بنویسم میشه خودتونم مثال بزنین 

١٦٦
٦ ماه پیش
٠ رأی

شکل  صحیح جمله  این است: I have never been to Canada. I haven't been to Canada. من هیچوقت تو کانادا نبوده ام(اصلا و ابدا). من تو کانادا نبوده ام( مثلا از   پارسال کریسمس).

٦ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٦٤ بازدید

شکل صحیح فعل  " to eat"  در جمله ی  We flew our kites after we --------------- our lunch.

٦ ماه پیش
١ رأی

had eaten این جمله گذشته کامل است یعنی فعلی در گذشته قبل از فعل دیگری انجام شود. فعل اول گذشته کامل و دومی گذشته ساده است. He went to bed after he had brushed his teeth  

٦ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢٤ بازدید

سلام جای خالی رو با کدوم گزینه باید پر کنیم چرا؟ you can have the blue pen, ------------- you can have the red one

٦ ماه پیش
١ رأی

جواب or است ۱. برای انتخاب بین دو یا چند چیز  = or ۲. برای ربط دو جمله متضاد = but ۳.برای بیان نتیجه فعلی =so I want to write so I need a pen.

٦ ماه پیش
٠ رأی
٧ پاسخ
٣٢٠ بازدید

Roly poly معنی در آهنگ های کودکانه 

٦ ماه پیش
١ رأی

short and fat Small and round Short and plump The Roly Poly song is  a pretty and standard song that most kids have heard it before. They are easy to use repetitive motions. 

٦ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٥٢ بازدید

کدوم گزینه برای این جمله ی شرطی درسته ؟ شرطی نوع چندمه ؟ f he --------------- stronger, he --------------- you carry the piano was / could be helped were / helped  were / would help  is / would help

٦ ماه پیش
١ رأی

این جمله شرطی نوع دوم است یعنی حالتی غیر واقعی و خیالی: If he were stronger, he would help you carry the piano در حالت غیر رسمی می‌توان از was استفاده کرد. ایکاش قوی‌تر بود ولی واقعا نیست    

٦ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
١٣١ بازدید

برام سواله که در جملات که مفرد ان(singular)میتونیم any  استفاده کنیم  مثلا there isn't any cafe?

٦ ماه پیش
٠ رأی

any برای جملات سوالی، منفی،اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش: 1. There isn't any milk in the bottle. 2. Is there any milk  in  the  bottle? 3. There aren't any  plums  in ...

٦ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٠٥ بازدید

کدوم گزینه درسته ؟ _____ he understand what you were talking about?  Could  Cans  Coulded

٦ ماه پیش
٢ رأی

  -  could دو گزینه دیگر از لحاظ  گرامری  غلطند. 

٦ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٦ بازدید

معادل انگلیسی کلمه ی  "honest"

٦ ماه پیش
٠ رأی

to say exactly what you think

٦ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٣٦ بازدید
١ رأی

performance= عملکرد، اجرا trumps=پیشی میگیرد، اولویت دارد بر   کیفیت بر کمیت پیشی میگیرد عملکرد بر اندازه الویت دارد

٦ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٣٦ بازدید

کلمه ای asuqui در فارسی چه معنیی دارد؟

٦ ماه پیش
٠ رأی

Aashiqui is  a hindu/urdu word that means love (romantic love) 

٦ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٤ بازدید

کدوم گزینه درسته ؟ terry was jealous ______ Tom’s success. A) of  B) on  C) by  D) at

٥ ماه پیش
١ رأی

A)  of  Collins dictionary

٥ ماه پیش
١ رأی
٦ پاسخ
١٤٦ بازدید

با کلمه Afford جمله بسازید 

٥ ماه پیش
٠ رأی

He will  be  able  to  afford   a new car. They were too poor to afford a babysitter. The tree affords some shelter from the sun. I wonder how he can afford a new car on his salary. 

٥ ماه پیش
٠ رأی
٥ پاسخ
١٢٠ بازدید

She built a website and simply ask people to help her out by sending her a buck or two. چرا داخل این جمله out  اومده و چه معنی میده داخل جمله ؟

٥ ماه پیش
٠ رأی

help out =   to do something so an other person's job or task is easier help= is more general and is used for more urgent help help out = از گرفتاری نجات دادن help =  کمک  کردن  (بطور کلی)

٥ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
١٥٣ بازدید

اصطلاح انگلیسی  Love Lockdown به چه معناست ؟

٥ ماه پیش
٠ رأی

Protect your love by locking it down عشق خود را حفظ کنید( با قرنطینه کردن آن)   

٥ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٣٠ بازدید

"تیری در تاریکی انداختیم "  کنایه از چیه ؟

٥ ماه پیش
١ رأی

اقدام به انجام کاری، در حالیکه از نتیجه مثبت یا منفی آن مطمئن نیستیم ولی   امید به نتیجه مثبت داریم.

٥ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١١١ بازدید

حالت جمع  "chimney" چی میشه؟ chimneys or chimneis

٥ ماه پیش
٠ رأی

Chimneys victionary dictionary 

٥ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
١٣٧ بازدید

  he has annually haunted the scene of the tragedy with his horse.  

١ رأی

او هر سال آن صحنه غم انگیز را با اسبش تسخیر می کند(مانند روح).

٥ ماه پیش
٢ رأی
٦ پاسخ
١٥٨ بازدید

You are going straight  واژ ه Straight قید است یا صفت ؟ 

٥ ماه پیش
٠ رأی

افراد تحت آزادی مشروط،  قسم می خورند که درستکار باشند. He  swore that  he  would   go straight. اینجا صفت است  به معنی honest

٥ ماه پیش
١ رأی
٩ پاسخ
١٨٢ بازدید
چند گزینه‌ای

معنی کدوم درسته ؟

١٢٩
٥ ماه پیش
١ رأی

گزینه دوم  صحیح است.   ساختار  جمله مجهول است  زیرا در نمی تواند خود را رنگ کند فرمول جمله مجهول: object + to be + p.p  

٥ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١١٢ بازدید

لطفا اگه میشه کسی بگه که قید ها چطور د جملات انگلیسی پیدا م‌شوند و هم چنین چطور می‌توان از صفت قید ساخت.

٥ ماه پیش
٠ رأی

قید کلمه ای است که فعل جمله را توصیف می کند و معمولا با اضافه کردن دو حرف " ly" به آخر صفت ساخته می شود که به آنها قیدهای با قاعده می گوییم:  He drives slowly.     قید های بی قاعده  ساختار  دیگری  دارند مثلا: good=well fast=fast در  انگلیسی  goodly یا fastly وجود ندارد.  

٥ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٠٤ بازدید

سلام کسایی که بیشتر تمرکزشون روی لهجه امریکن هستش و مبتدی هستن و میخوان یاد بگیرن، داستانهایی که لهجه بریتش دارنو باید بخونن یا نه  

٥ ماه پیش
١ رأی

معمولا در موسسات زبان،   انگلیسی استاندارد تدریس می شود یعنی لهجه زیاد مهم نیست چون کتاب مورد تدریس هر دو لهجه را دارد  همانطور که برخی از   هندیها   در  امتحان آیلتس به راحتی ۷ یا ۸ می‌گیرند. در هر حال  برای مبتدیان گوش دادن به   هر دو لهجه سودمند  است در اینصورت متوجه انگلیسی افراد مختلف با لهجه های مختلف می شوند.  

٥ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٤١ بازدید

I thought it was next Sunday علت استفاده از Was به جای is در جمله ی بالا رو متوجه نمیشم. I thought گذشته س ولی معنی جمله ی بعد زمان گذشته نیست که… ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.  

٤ ماه پیش
٣ رأی

من فکر می کردم اون یکشنبه بعدی باشه یعنی در گذشته شما به اتفاقی در آینده فکر می کردید ولی در عمل زودترپیش آمده  مثلا: امروز تولدته ؟؟ولی من فکر میکردم یکشنبه دیگه تولدت باشه!!

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٠٧ بازدید
١ رأی

I have got = I have

٤ ماه پیش
٦ رأی
١٤ پاسخ
٥٢٤ بازدید

سلام دوستان! میخواستم بدونم تیمارستان در انگلیسی معادل تک کلمه ای داره که مستقیما به معنای تیمارستان باشه یا نه .  میدونم که "mental hospital" این معنی رو میده اما دنبال چیز دیگه ای هستم .

٤ ماه پیش
٢ رأی

بنظر کوتاهترین کلمه این باشه: bedlam

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٦ پاسخ
٣٩٦ بازدید

I’m going to swim. or I’m going swimming.

٤ ماه پیش
١ رأی

 هر دو عبارت صحیح است  البته با توجه به هدف شما از کاربرد انها: ۱. قصد دارم شنا کنم ۲. دارم میرم شنا

٤ ماه پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
١٠٥ بازدید
چند گزینه‌ای

The restaurant cannot ……… more than 35 people.  

٤ ماه پیش
٠ رأی

پاسخ  سوم صحیح  است: Each room accomodates  four people  comfortably.  علاوه بر معانی زیادی که  این کلمه دارد، در اینجا یعنی : جا دادن، جا داشتن برای

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٩٧ بازدید

Cattle rancher...

٤ ماه پیش
٢ رأی

مزرعه دار  دام دار  گله دار

٤ ماه پیش
١ رأی
٢٠ پاسخ
٢٠٨ بازدید
چند گزینه‌ای

Although Margaret Mead had several assistants during her long investigations of  Samoa, the bulk of the research was done by ……… alone.   

٤ ماه پیش
٠ رأی

گزینه اول Alone by herself  she built the kingdom that she wanted. r.h.Sin by+ ضمیر انعکاسی

٤ ماه پیش