پرسش خود را بپرسید

معنی haunted را در عبارت زیر متوجه نمیشم.

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٤٥

  he has annually haunted the scene of the tragedy with his horse.

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

او هر سال آن صحنه غم انگیز را با اسبش تسخیر می کند(مانند روح).

٢٩,٧٤٦
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٢
برنزی
١٠٢
تاریخ
٦ ماه پیش

در متن جمله ای که شما ارائه کردید، «haunted» به این معناست که شخص مورد نظر هر سال بارها و بارها با اسب خود از صحنه فاجعه دیدن کرده است. کلمه ''haunt" همچنین می تواند به معنای سکونت یا رفت و آمد در یک مکان، به ویژه به عنوان یک روح باشد. با این حال، در این متن، برای توصیف رفتار یک فرد در بازدید مکرر از یک مکان استفاده شده است.

٣٠٥,٤٥٥
طلایی
٢٠٨
نقره‌ای
٣,٤٤٧
برنزی
٢,٠٤٦
تاریخ
٦ ماه پیش

یعنی مرتباً با اسبش به اون صحنه رفته

haunt یعنی  مرتباً به جایی رفتن / پیوسته به جایی آمدن

١,٢٩٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٤
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما