پرسش خود را بپرسید

معنی "Somehow the kids took all the confusion in stride " رو کسی میدونه

تاریخ
٩ ماه پیش
بازدید
١٦٥

Somehow the kids took all the confusion in stride.

١,٦٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٤

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عبارت "Somehow the kids took all the confusion in stride" به معنای این است که به نحوی یا به نظر غیرمنتظره، کودکان تمامی ابهام‌ها و گیجی‌ها را با آرامی و سازش پذیرفتند. در اینجا، عبارت "in stride" به معنای پذیرش آسان و بدون مشکل یا تأثیر نامطلوب از وقوع موقعیتی ناراحت‌کننده یا پیچیده استفاده شده است. این جمله ممکن است به اشاره به توانمندی کودکان در مواجهه با شرایط یا وضعیت‌های ناگوار اشاره کند و نشان دهد که آنها با مهارت و آرامش از وضعیت چالشی عبور کردند.

٤,٨٨٣
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٩ ماه پیش

To deal with a problem calmly and not allow it to influence what you are doing

٢٩,٨٥٧
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٤
برنزی
١٠٢
تاریخ
٩ ماه پیش

به عبارت دیگر  می توانیم  اصطلاحِ  take something in your strike را به صورت : با آرامش برخورد کردن با مشکلات ، ترجمه کنیم.  

٢٢٨,٠١٢
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٥
برنزی
١,٠١٤
تاریخ
٩ ماه پیش

با سلام.

اصطلاحِ take something in your strike  به معنی : با آرامش با چیزی ناخوشایند برخورد کردن و اجازه ندادن به آن که روی شما تأثیر منفی بگذارد، می باشد.

پس می توان جمله شما را  اینگونه ترجمه تحت اللفظی کرد که : 

کودکان  به نوعی نگذاشتند که آرامش آنها  به هم بخورد و مشکلات روی آنها تاثیر منفی بگذارد.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/take-in-stride

٢٢٨,٠١٢
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٥
برنزی
١,٠١٤
تاریخ
٩ ماه پیش

کودکان هرطور که شده بود برخورد فراغ‌بالی  در برابر آن همه آشفتگی کردند.

٩,٥٠٥
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦١
برنزی
٨١
تاریخ
٩ ماه پیش

پاسخ شما