منو
masome ayazi

masome ayazi

عضو از ١٠ ماه پیش
امتیاز کل
٥٥٦
لایک
٤٩
لایک
دیس‌لایک
١١
دیس‌لایک
رتبه کل
٣,٦١٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٥٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣,٦٢٣
لایک
لایک
٤٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٣

دراینترنت به معنی ارسال کردن برای کسوریا مستعمره ها به معنی تسلیم شدن در دادگاه یا مشاغل به معنی ارائه کردن، گزارش دادن

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٣

کینه توزی بد اندیشی ، بدهواهی

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٣

سپرده گذار

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٢

برداشتن مانند برداشتن غذا

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٢

معنی دیگرش افزودن بهبود دادن افزایش دادن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
Working without a break makes you more prone to error.
دیدگاه
٣

کارکردن بدون استراحت شمارادرمعرض خطای بیشتری قرارمیدهد

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
The violinist resumed playing after the intermission.
دیدگاه
٢

پس از وقفه ای کوتاه نوازنده ویولن ، نواختن راازسرگرفت

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
He hoped that his enemy could not perceive his weakness.
دیدگاه
٢

او امیدواربود که دشمنش به ضعف او پی نبرد

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
I can't perceive any difference between these coins.
دیدگاه
٢

من نمیتوانم تفاوت بین این سکه هارامتوجه بشم

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
I hate having to trek up that hill with all the groceries.
دیدگاه
١

من متنفرم با این همه خواروبارخریداری شده از تپه پیاده بالا بروم

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.