پرسش خود را بپرسید

گرامر جمله دو قسمتی شرطی

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١٨٢

کدوم گزینه برای این جمله ی شرطی درسته ؟ شرطی نوع چندمه ؟

f he --------------- stronger, he --------------- you carry the piano

    was / could be helped

    were / helped 

    were / would help

     is / would help

١,٤٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٨

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این جمله شرطی نوع دوم است یعنی حالتی غیر واقعی و خیالی:

If he were stronger, he would help you carry the piano

در حالت غیر رسمی می‌توان از was

استفاده کرد.

ایکاش قوی‌تر بود ولی واقعا نیست    

٢٩,٩٠٥
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٦
برنزی
١٠٢
تاریخ
٧ ماه پیش

If he were stronger, he would help you carry the piano

٣١١,٣٥٥
طلایی
٢١٣
نقره‌ای
٣,٤٦٧
برنزی
٢,٠٧٣
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما