دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٦٩٦
رتبه
رتبه در بپرس
١٠٧
لایک
لایک
٦٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

١ رأی
١ پاسخ
١١ بازدید

توضیح دهید که چگونه  "مدیریت انتقال دانش"  در یک سازمان اجرا می‌شود و چه اهمیتی برای حفظ دانش و تجربیات انسانی دارد؟

١ روز پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٣٢ بازدید
چند گزینه‌ای

Iron came from west Asia, although its routines of diffusion were somewhat different  ....... agriculture. 

٣ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید
چند گزینه‌ای

……… is rooted in experiments in iron and steel conducted in the nineteenth  century.

٥ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٩٩ بازدید

ترجمه و معادل فارسی  "Curiosity killed the cat."

٦ روز پیش
٣ رأی
٥ پاسخ
٦٥ بازدید

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.