پرسش خود را بپرسید

"تیری در تاریکی انداختیم "

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٤٦

"تیری در تاریکی انداختیم " 

کنایه از چیه ؟

٢,١٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨١

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اقدام به انجام کاری  در عین نام امیدی به امید حاصل شدن نتیجه ی مثبت و دلخواه  ،  آخرین تلاشها برای  انجام  و کنترل کاری که نتیجه ی آن از دست ما خارج شده.

این عبارت کنایی است.

٢,٠٩١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٦ ماه پیش

 a shot in the dark

انجام کاری که به حصول نتیجه و ببار نشستن آن  آن امیدی ندارید

تاریخ
٣ روز پیش

اقدام به انجام کاری، در حالیکه از نتیجه مثبت یا منفی آن مطمئن نیستیم ولی   امید به نتیجه مثبت داریم.

٢٩,٥٩٠
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٠
برنزی
١٠٢
تاریخ
٦ ماه پیش

اقدامی کردیم بدون پیش بینی نتیجۀ آن . کنایه از کار نسنجیده

١,٥٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٧
برنزی
٤٥
تاریخ
٦ ماه پیش

درود نهایت تدبیر و تلاش  هنگام  درماندگی ونومیدی

١٥,٣١٠
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٤١
برنزی
٢١٤
تاریخ
٦ ماه پیش

تیر به تاریکی افکندن  ؛ یعنی کار بگمان و پندار کردن... ( آنندراج ).

٧٠١,١٨٠
طلایی
٥٥٨
نقره‌ای
١٥,٧٥٦
برنزی
٨,٥٣٦
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما