پرسش خود را بپرسید

Straight در جمله‌ی زیر قید است یا صفت

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٦٤

You are going straight

 واژ ه Straight قید است یا صفت ؟ 

٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در این واژه قید است. زیرا فعل را مقید می کند.

٦٤,٩١١
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٦
برنزی
٥٧٣
تاریخ
٥ ماه پیش

در این جمله قید می باشد 

تاریخ
٥ ماه پیش

افراد تحت آزادی مشروط،  قسم می خورند که درستکار باشند.

He  swore that  he  would   go straight.

اینجا صفت است  به معنی honest

٢٩,٥٩٠
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٠
برنزی
١٠٢
تاریخ
٥ ماه پیش

صفت است؛ یکی از کاربردها و معناهای go، "شدن" است. در فارسی هم داریم:

در فارسی می‌گوییم: قربانت بروم، این همان "قربانت بشوم" است و فعل "رفتن" در معنی "شدن" آمده است

همچنین نمونه‌های دیگری از همین کاربرد go در انگلیسی وجود دارد: He went red  (صورتش سرخ شد، عصبانی شد)

It is going dark ([هوا] دارد تاریک می‌شود.

توجه کنیم در انگلیسی، صفت و قید مرز مشخص دارند ولی در فارسی، به‌خصوص در نحو شعر، صفت جای قید هم می‌آید.

٩,٤١٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨١
تاریخ
٥ ماه پیش

چون فعل رو توصیف میکنه باید قید باشه.

٦,٤٠٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣٦
برنزی
٦٣
تاریخ
٥ ماه پیش

You are going straight

قید است.

٣٠١,٣٠٣
طلایی
٢٠٤
نقره‌ای
٣,٤٣٣
برنزی
٢,٠٢٣
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما