پرسش خود را بپرسید

ترجمه فارسی به انگلیسی جمله ی (پدرِ جوادِ خدابیامرز! آره خودشه)

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
٢٩١

ترجمه جمله زیر به انگلیسی 

پدرِ جوادِ خدابیامرز! آره خودشه

٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

The late Javad's dad! Yeah  it's him.

٢٩,٩٠٥
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٦
برنزی
١٠٢
تاریخ
٨ ماه پیش

Javad's father, God bless her soul

تاریخ
٨ ماه پیش

The father of the dead son "javad"; yeap! Thats him.

The father of the deceased; yeap! Thats him

٢٤,٨٤٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥٢٢
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما