پرسش خود را بپرسید

کاربرد any و some

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١٨١

برام سواله که در جملات که مفرد ان(singular)میتونیم any  استفاده کنیم  مثلا there isn't any cafe?

٨٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

any

برای جملات سوالی، منفی،اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش:

1. There isn't any milk in the bottle.

2. Is there any milk  in  the  bottle?

3. There aren't any  plums  in  the basket.

4. Are there any  plums  in  the  basket?

Some

برای جملات مثبت، اسامی قابل شمارش   وغیر  قابل شمارش:

1. There  is some  sugar  in  the  jar.

2.There  are  some  plates  on the table. 

٢٩,٩٠٥
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٦
برنزی
١٠٢
تاریخ
٧ ماه پیش

Some و any برای جملات جمع استفاده میشوند.

There are some coffee shops in pine street

(Some) همیشه در جملات مثبت استفاده میشه

There aren't any health clubs in our neighborhood

(Any) همیشه در جملات منفی و سوالی استفاده میشه

از (some) و (any) برای اسامی غیرقابل شمارش هم استفاده میشه

I had some coffee at that coffee shop

I didn't have any Suger at my coffee

در سوالاتی که برای تعارف و درخواست هستند  از some و در سایر سوالات از any  استفاده می شود.ا

وقتی مفعول (اسم) معلوم باشه و از قبل گفته باشیمش از some و any بدون اسم هم استفاده میشه (مثال های آخر)

?Can I have some soup

?Do you need some salad

?Are there any historical books  in the bookstore

?I liked sweet coffee ,  so I looked for some ;but there wasn't any in the cabinets. 

there  weren't any buses , not even any at the station. 

٦٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١٩
تاریخ
٧ ماه پیش

any  همیشه در جملات منفی به معنی «هیچ» به کار میرود  و فرقی نمی کند که اسم بعد از آن  قابل شمارش باشد یا غیرقابل شمارش . اما اسامی قابل شمارش باید به صورت جمع به کار روند

there weren't any cars 2000 years ago.

there isn't any water in the bottle.

برای اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنید:

https://charbzaban.com/آموزش-زبان-انگلیسی/گرامر-انگلیسی/گرامر-any.html#:~:text=Any به معنای ” هیچ ” یا,اسم ها همیشه مفرد هستند.
٢١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما