٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٠ بازدید

English doesn't have to be difficult

١ هفته پیش
١ رأی

بعد از افعال کمکی do,does,did فعل بصورت ساده یا همان مصدر بدون to میآید: He doesn't eat... She didn't wash They don't want... در مثال شما has to تحت تاثیر doesn't تبدیل به have to می شود. 

١ هفته پیش
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤١ بازدید

I found you very demanding  I found you are very demanding با ذکر دلیل لطفا توضیح بدین

١ هفته پیش
٢ رأی

I found you very demanding بعداز عبارت I found you احتیاج به صفت است نه جمله: I found you very  attractive. I found you very  cute. I  found you very interesting.

١ هفته پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٤٦ بازدید

یکی یه گربه رو اذیت کرد و گربه هم گازش گرفت. اگه بخوایم بهش بگیم 《حقت بود!》  به انگلیسی چی باید بگیم؟

١٩٥
١ هفته پیش
١ رأی

Serves you right

١ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٩ بازدید

وقتی با who بخواهیم سوال بسازیم از does نباید استتفاده کنیم

٢ هفته پیش
١ رأی

بعد از کلمات پرسشی فعل کمکی لازم است بجز who: Where does he go? When did they arrive? What do you do ? Who teaches you? البته بعد از who می‌توان از افعال کمکی دیگر استفاده کرد: am, is, are, was, were, will...   Who is your  teacher? Who will come with you?

٢ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٣ بازدید

کاربرد و معانی مختلف  " Fleecing someone"  چی میشه ؟

٣ هفته پیش
٠ رأی

پول کسی را باحقه و کلک  بالا کشیدن(در زمینه کاری، سرمایه گذاری، بازی‌های اینترنتی،بازار، همکاری،شارژ اضافی،...) گوش بریدن لخت کردن سرکیسه کردن تیغ زدن بالا کشیدن کلاه برداری  

٣ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٠ بازدید

مثال)  There's a running joke in the office about how Sarah is always late. 

١,١٥٨
١ ماه پیش
٢ رأی

یه شوخی داره دهن به دهن می چرخه

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٤ بازدید

سلام ممنون میشم راهنماییم کنید برای اسامی غیرقابل شمارش باید از فعل is استفاده کنم یا فعل are؟متشکرم

٤٧٤
١ ماه پیش
١ رأی

با اسامی غیر قابل شمارش (uncountable nouns) از افعال مفرد استفاده می کنیم: There is  some sugar in the jar. He needs some salt. some هم برای اسامی قابل شمارش می آید هم غیر قابل شمارش There are some books on the desk. برای اسامی غیر قابل شمارش از a/an استفاده نمی کنیم فقطsome some مقداری some تعدادی مقداری برای اسامی غیر قابل شمارش 

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٨ پاسخ
١٧٧ بازدید
چند گزینه‌ای

Tom drinks tea now,but he ..... coffee for five years.

١ ماه پیش
٢ رأی

گزینه چهارم صحیح است درحال حاضر چای می نوشد ولی برای پنج سال قهوه  می نو شید گزینه اول و دوم از لحاظ گرامری غلط هستندشکل صحیح این است:  has drunk had drunk Would drink  برای شرطی نوع دوم است و در جملات محاوره ای ربطی به گذشته ندارد  

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٧٤ بازدید

اسم یه اهنگ هست  ایا  معنی مشیه  عکس  من رو رول کن بکش 

٢ ماه پیش
٢ رأی

این آهنگی از توپاک شکور است. در این آهنگ از شما می خواهداو  را در ماشینی گران قیمت تصور کنید که در حال حرکت بطرف پایین جاده است(   چرخهای ماشین که او در آن است در حال قل خوردن به پایین  جاده هستند) Picture=تصور کردن 

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٨ بازدید

talk to talks to

٣ ماه پیش
١ رأی

Talks  فقط برای سوم شخصهای  مفرد می آیدیعنی فعل, s سوم شخص می گیرد: He talks to his boss. My neighbor  talks to me. Bob   talks  to  his  neighbor. Talk to برای ...

٣ ماه پیش
٤ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٥ بازدید

But we’re not allowed to do magic away from Hogwarts. You know that. I do. But your cousin don’t, do he?

٣ ماه پیش
٣ رأی

این قسمتی از مکالمه کاملا محاوره‌ای از فیلم هری پاتر است. در حالات غیر رسمی و محاوره ای گاهی  قوانین گرامری در مورد افعال کمکی  رعایت نمی شود: He  ain't  at home =isn't She don't  eat   meat =  doesn't He ain't gone =  hasn't این نوع  حرف زدن   بیشتر  بین  سیاهپوستان  آمریکایی با تحصیلات پایین‌تر متداول است 

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
١١٢ بازدید

You’d better try در اینجا try به چه معنی و better و try چه نقشی اینجا دارند؟؟؟

٧٨٦
٤ ماه پیش
١ رأی

You had better try had better = فعل کمکی است که به معنی بهتر است این کار را انجام دهی وگرنه عواقب شدید یا خفیف خواهد داشت بعد از آن فعل بصورت ساده می‌آید  (مصدر بدون to) 

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢٤ بازدید

معنی perform a movement چیست ؟ 

٩,٣٤٧
٤ ماه پیش
١ رأی

یک حرکت انجام دهید یک حرکت بزنید عملی انجام دهید فعلی را اجرا کنید

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٩٧ بازدید

Cattle rancher...

٤ ماه پیش
٢ رأی

مزرعه دار  دام دار  گله دار

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٤١ بازدید

I thought it was next Sunday علت استفاده از Was به جای is در جمله ی بالا رو متوجه نمیشم. I thought گذشته س ولی معنی جمله ی بعد زمان گذشته نیست که… ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.  

٤ ماه پیش
٣ رأی

من فکر می کردم اون یکشنبه بعدی باشه یعنی در گذشته شما به اتفاقی در آینده فکر می کردید ولی در عمل زودترپیش آمده  مثلا: امروز تولدته ؟؟ولی من فکر میکردم یکشنبه دیگه تولدت باشه!!

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٤ بازدید

کدوم گزینه درسته ؟ terry was jealous ______ Tom’s success. A) of  B) on  C) by  D) at

٥ ماه پیش
١ رأی

A)  of  Collins dictionary

٥ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٦ بازدید

معادل انگلیسی کلمه ی  "honest"

٦ ماه پیش
٠ رأی

to say exactly what you think

٦ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٥٢ بازدید

کدوم گزینه برای این جمله ی شرطی درسته ؟ شرطی نوع چندمه ؟ f he --------------- stronger, he --------------- you carry the piano was / could be helped were / helped  were / would help  is / would help

٦ ماه پیش
١ رأی

این جمله شرطی نوع دوم است یعنی حالتی غیر واقعی و خیالی: If he were stronger, he would help you carry the piano در حالت غیر رسمی می‌توان از was استفاده کرد. ایکاش قوی‌تر بود ولی واقعا نیست    

٦ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢٤ بازدید

سلام جای خالی رو با کدوم گزینه باید پر کنیم چرا؟ you can have the blue pen, ------------- you can have the red one

٦ ماه پیش
١ رأی

جواب or است ۱. برای انتخاب بین دو یا چند چیز  = or ۲. برای ربط دو جمله متضاد = but ۳.برای بیان نتیجه فعلی =so I want to write so I need a pen.

٦ ماه پیش