پرسش خود را بپرسید

معنی perform a movement ?

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٣٩

معنی perform a movement چیست ؟ 

٩,٦٥٧
طلایی
١
نقره‌ای
٥٦
برنزی
٨٦

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

یک حرکت انجام دهید

یک حرکت بزنید

عملی انجام دهید

فعلی را اجرا کنید

٢٩,٩٠٥
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٦
برنزی
١٠٢
تاریخ
٥ ماه پیش

Perform a movement: یک حرکت انجام دهید . مثلا در  بدنسازی 

١٥,٩٣١
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٩
برنزی
١٠٥
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما