پرسش خود را بپرسید

مشخص کردن فاعل و قید

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٠٣

You’d better try در اینجا try به چه معنی و better و try چه نقشی اینجا دارند؟؟؟

٥٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٤

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

You had better try

had better = فعل کمکی است که به معنی بهتر است این کار را انجام دهی وگرنه عواقب شدید یا خفیف خواهد داشت

بعد از آن فعل بصورت ساده می‌آید 

(مصدر بدون to) 

٢٨,٨٧٦
طلایی
٤
نقره‌ای
٧٨
برنزی
١٠٢
تاریخ
٣ ماه پیش

بهتره تلاش کنی Try معنی تلاش کردن میده You’d better run بهتره فرار کنی

تاریخ
٣ ماه پیش

You would better try = بهتر است تلاش کنید

You = subject

would = auxiliary verb

better = adverb

try = verb

٤٠,٩٣٢
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٥
برنزی
٢٧١
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما