دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٢٥١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٢٠
لایک
لایک
٨٤١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢٦
رتبه
رتبه در بپرس
٢,٤٣٢
لایک
لایک
٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

Many members of the family have it

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

تفاوت درونگرا و برونگرا فرد درونگرا توجش بیشتر به خودش ، دنیای درونی و افکار و احساسات خودش است. بنابرین این افراد بیشتر از برون گراها به افکار و اح ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

تفاوت درونگرا و برونگرا فرد درونگرا توجش بیشتر به خودش ، دنیای درونی و افکار و احساسات خودش است. بنابرین این افراد بیشتر از برون گراها به افکار و اح ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

برونگرا تفاوت درونگرا و برونگرا فرد درونگرا توجش بیشتر به خودش ، دنیای درونی و افکار و احساسات خودش است. بنابرین این افراد بیشتر از برون گراها به ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

درونگرا تفاوت درونگرا و برونگرا فرد درونگرا توجش بیشتر به خودش ، دنیای درونی و افکار و احساسات خودش است. بنابرین این افراد بیشتر از برون گراها به ...

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ ماه پیش
متن
Her administrative assistant arranged the meeting for next week.
دیدگاه
٠

معاون اجرایی ( اداری ) او، جلسه را برای هفته آینده ترتیب داد.

تاریخ
١ ماه پیش
متن
His goal is to become a musician and play in a top orchestra.
دیدگاه
٠

هدف او این است که یک نوازنده شود و در یک ارکستر درجه یک ( سطح بالا ) بنوازند.

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
I'll go and take a look right away.
دیدگاه
٠

من میرم و فورا یه نگاه میندازم

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
The book had a terrible ending.
دیدگاه
٠

کتاب پایان خیلی بدی داشت.

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
I have only a faint image of my father.
دیدگاه
٠

من فقط یک تصور ( تصویر ) ضعیفی ( کم رنگی ) از پدرم دارم.

جدیدترین پرسش‌ها

٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢٤ بازدید

معنی perform a movement چیست ؟ 

٤ ماه پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.