دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٦٨٢
رتبه
رتبه در بپرس
١٦٢
لایک
لایک
٥٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٢ رأی
١ پاسخ
١٣ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٩ بازدید

when she sat next to the trunk the tree bent down to shade her from the sun.

١ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٦ بازدید

We don’t know what idea were at work insid her beautiful head. بود یا نبود ترکیب at work چه تاثیری در جمله داره؟

١ روز پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٤ بازدید

…before you come up with another idea to get us killed.

٢ روز پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.