پرسش خود را بپرسید

وقتی با who بخواهیم سوال بسازیم از does نباید استتفاده کنیم؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٢

وقتی با who بخواهیم سوال بسازیم از does نباید استتفاده کنیم

١,٠٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٥

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بعد از کلمات پرسشی فعل کمکی لازم است بجز who:

Where does he go?

When did they arrive?

What do you do ?

Who teaches you?

البته بعد از who می‌توان از افعال کمکی دیگر استفاده کرد:

am, is, are, was, were, will...

Who is your  teacher?

Who will come with you?

٢٩,٩٠٥
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٦
برنزی
١٠٢
تاریخ
١ ماه پیش

Who اگر نقش فاعلی داشته باشد نیاز به فعل کمکی ندارد. ولی اگر نقش مفعولی داشته باشد. بلافاصله باید بعد از آن فعل کمکی متناسب با زمان جمله آورده شود. مثال: who invented the telephoen. چه کسی اختراع کرد تلفن را. اینجا از مخترع تلفن سوال می کند. مخترع تلفن نقش فاعل را دارد. پس جمله به فعل کمکی نیاز ندارد.

٣,٤٤٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٦
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما