پرسش خود را بپرسید

فرق talk to و talks to

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٥٧

talk to

talks to

٧٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٨

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Talks  فقط برای سوم شخصهای  مفرد می آیدیعنی فعل, s سوم شخص می گیرد:

He talks to his boss.

My neighbor  talks to me.

Bob   talks  to  his  neighbor.

Talk to برای بقیه ضمایر و افراد است :

They talk to their boss.

My neighbors talk  to me.

Bob and Jill talk to  their neighbor.

ولی در  زمان گذشته برای همه ضمیرها و افراد فقط talked بکار می رود. 

٢٩,٢٩٧
طلایی
٥
نقره‌ای
٨٥
برنزی
١٠٢
تاریخ
٣ ماه پیش

هم معنی هستند. talks to  برای سوم شخص صرف شده.

I/You talk to ...

He/She talks to ...

١,٢٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما