پرسش خود را بپرسید

ترکیب گرامری the more / the more رو کسی میتونه توضیح بده کاربردشو ؟

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
١٦١

سلام 

ترکیب گرامری the more / the more رو کسی میتونه توضیح بده کاربردشو ؟

١,٧٨٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٩٨

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به این ساختار توجه کنید: هرچه بیشتر ........ بیشتر........ . 

دو جور میشه این ساختار رو بسازیم.  روش اول:

the more you work, the more you get

هرچه بیشتر کار کنی، بیشتر در میاری.

The more you save, the more money you will have

هرچه بیشتر پس انداز کنی، پول بیشتری خواهی داشت. 

the more beautiful you are, the more suitor you will have

هرچه خشکل تر باشی، خواستگاری بیشتری خواهی داشت.

در جملات بالا، دو بار  more اومده. 

روش دوم:

The later you visit the doctor, the worse the disease will become

هرچه دیرتر    به دکتر مراجعه کنی، بیماری بدتر میشه.

the cleverer you are, the easier learning  new skills will be

هرچه باهوشتر باشید، یادگیری مهارتهای جدید   راحت تر خواهد بود.

در جملات روش دوم، اصلا از more استفاده نشده. 

حالا یه جمله ترکیبی میگم :

The more accurate, the better the result

هرچه دقیق تر، نتیجه بهتر. 

حالا اگه بخوای تاکید بیشتر روی نتیجه بکنی، اینطوری میگی:

The better the result, the more accurate

١٢١,٣٥٨
طلایی
٦٦
نقره‌ای
٢٦٦
برنزی
٢٥١
تاریخ
٨ ماه پیش

The more you work, the more you get paid

هر چه بیشتر کار کنی ، 

بیشتر   پول بدست میاری. 

٢٩,٥٩٠
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٠
برنزی
١٠٢
تاریخ
٨ ماه پیش

کاربردش رو این نمونه فارسی داد میزنه:

"هر چي بیشتر بهش کمتر فکر کني، بيشتر دردش کمتر ميشه"

٢,١١٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
١٢
تاریخ
٨ ماه پیش

the more...the more/less

the less...the less/more 

used for saying that when a particular activity, feeling etc increases, it causes something else to change at the same time

The more fruit and vegetables you eat, the less chance you have of getting cancer.

The more successful he became, the less happy he felt.

منابع:

دیکشنری انگلیسی Macmillan

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/more_2#more_idmg_4

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/morethe-more-less?q=the+more...the+more/less

٣,٩٢٣
طلایی
١
نقره‌ای
٦٧
برنزی
٢٩
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما