پرسش خود را بپرسید

میخواستم بدونم roly poly در آهنگ های کودکانه به چه معناست؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٣٣

Roly poly

معنی در آهنگ های کودکانه 

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تپلی 

تپلو

خپل

گردالو

٧٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٢٠
تاریخ
١ ماه پیش

معنیش  میشه تپلی مپلی

٣٠٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٣
تاریخ
٤ ماه پیش

گردالو یا تپل مپل

١٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٤ ماه پیش

فکر میکنم این عروسکه باشه

٣٠,٤٣٦
طلایی
١٣
نقره‌ای
١٤٤
برنزی
١٦٩
تاریخ
٤ ماه پیش
عکس پرسش

short and fat

Small and round

Short and plump

The Roly Poly song is  a pretty and standard song that most kids have heard it before. They are easy to use repetitive motions. 

٢٨,٢٦٣
طلایی
٤
نقره‌ای
٧٢
برنزی
١٠١
تاریخ
٤ ماه پیش

خپل، تپل یا چاق و چله

٥١٦,٣٢٨
طلایی
٣٢٨
نقره‌ای
٣,٧٥٥
برنزی
٢,١٤٥
تاریخ
٤ ماه پیش

چاق و چله ، تپل مپل

تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما