پرسش خود را بپرسید

اصطلاح " اگه من جای تو بودم" به انگلیسی

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٦٠٠

"اگه من جای تو بودم"   در محاوره و مکالمه غیر رسمی چی گفته میشه؟

مرسی از دوستان.

١٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

If I were you...

If I were you I woud buy a better car

اگه جای تو بودم ماشین بهتری میخریدم

٢,٠٣٥
طلایی
١
نقره‌ای
٧
برنزی
١٢
تاریخ
٣ هفته پیش

If i could put myself in your shoes

اگه میتونستم خودمو جای تو بزارم

 معناش همونی که خواستین میشه

١٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش

In sb's position or in sb's shoes

٢٦٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٦
تاریخ
٤ ماه پیش

If i were you

تاریخ
٤ ماه پیش

دوستان توجه کنید 

If I were you ....

شرطی نوع دوم است ، حالتی غیر واقعی و خیالی.

If I were you I would buy that car

 ولی در واقعیت من جای شما نیستم

٢٧,٧٥٧
طلایی
٤
نقره‌ای
٦٧
برنزی
٩٩
تاریخ
٤ ماه پیش

از نظر گرامری میشه :  .. if i were you, i  

ولی معمولا تو مکالمه روزمره میگن: .. if i was you, i

مثل آهنگ me too ، که خواننده میگه:

If I was you, I'd wanna be me too

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

در مکالمات غیر رسمی و محاوره انگلیسی، عبارت "اگه من جای تو بودم" به صورت زیر معمولاً بیان می‌شود:

  1. "If I were in your shoes..."

  2. "If I were you..."

  3. "If I were in your position..."

این عبارات نشان دهنده عملکرد فرضی یا تخیلی در مکالمه هستند و بیان می‌کنند که شخص گفتنده در شرایط فرضی دیگری مثل شخصی که با او صحبت می‌کند، قرار نمی‌گیرد.

٤,٥٦٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٧
تاریخ
٤ ماه پیش

If I  were in  your shoes

٣,٠٦٠
طلایی
١
نقره‌ای
٣٨
برنزی
١٦
تاریخ
٤ ماه پیش

if I were in your shoes

٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش

If i were you ....( i would ..../ i could ....)

نمونه  :

If i were you  i would read that book

٢١٢,١٦٢
طلایی
٦٨
نقره‌ای
٨٩٤
برنزی
٩٥٢
تاریخ
٤ ماه پیش

If i were you....

٢١٢,١٦٢
طلایی
٦٨
نقره‌ای
٨٩٤
برنزی
٩٥٢
تاریخ
٤ ماه پیش

If I were you

If I were in your shoes

٢٧,٧٥٧
طلایی
٤
نقره‌ای
٦٧
برنزی
٩٩
تاریخ
٤ ماه پیش

If I were you

اگه جای تو بودم 

٢٤,٨٩٨
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٨
برنزی
٩١
تاریخ
٤ ماه پیش

if I were you 

اگه (من)  جای تو بودم

اگه (من) جای شما بودم

used when giving advice or guidance

used when giving advice and telling someone what you think they should do

I'd do it if I were you.

If I were you I'd start looking for another job.

 I wouldn’t worry about it if I were you.

منابع:

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/if_1?q=If

https://www.merriam-webster.com/dictionary/if-I-were-you

https://www.ldoceonline.com/dictionary/if-i-were-you

٣,٥٨٧
طلایی
١
نقره‌ای
٦٦
برنزی
٢٦
تاریخ
٤ ماه پیش

If I were you

Example: If I were you, I wouldn't talk about that with him

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

فکر میکنم از شرط نوع سوم استفاده میشه تو این حالت و مبشه از این عبارت استفاده کرد:

If I were you

١٧٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
٤ ماه پیش

if I were in your shoes

٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش

if i were you 

یا

  if i were in your shoes

٢٠,٢٧٦
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٣٨
برنزی
١٨٩
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما