پرسش خود را بپرسید

ترجمه کلمات fill in و fill out و fill up و فرق آنها

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٣٩٥

فرق fill in و fill out و fill up

٢١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٣

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Fill inو fill out هر دو به معنای "پر کردن" هستند، اما با کمی تفاوت. fill in معمولاً برای پر کردن یک فضای خالی در یک فرم یا سند استفاده می‌شود، مانند پر کردن نام، آدرس، یا تاریخ تولد در یک فرم. fill out نیز برای پر کردن یک فرم یا سند استفاده می‌شود، اما معمولاً برای اشاره به پر کردن تمام فضای خالی در فرم استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، fill out نشان می‌دهد که فرم به طور کامل پر شده است.

fill up نیز به معنای "پر کردن" است، اما معمولاً برای اشاره به پر کردن یک ظرف یا مخزن با یک مایع یا ماده دیگر استفاده می‌شود.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما