پرسش خود را بپرسید

معادل امروزی عبارت های " بر نشین " و " در رویم "

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٣٠٥

معادل امروزی عبارت های 

" بر نشین "

 و 

" در رویم "

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

برنشین : بشین

بر رویم : بریم

١,٣٨٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٢
برنزی
٤٣
تاریخ
٤ ماه پیش

برنشین-سوار شو *  در رویم -داخل شویم 

فارسی یک کلاس دهم درس هشت سفر به بصره لطفا یک بار مطالعه کنید بعد جواب بدید

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٥ ماه پیش
بر نشین

در زبان امروزی، معادل عبارت بر نشین عبارت نشسته باش است. این عبارت به معنای نشستن و قرار گرفتن در حالت نشسته است.

برای مثال:

 • تا من بر نشینم، تو هم برو. (نشسته باش، تا من بروم.)
 • او را بر تخت شاهی بر نشاندند. (او را بر تخت شاهی نشاندند.)
در رویم

در زبان امروزی، معادل عبارت در رویم عبارت در خوابم است. این عبارت به معنای رؤیا دیدن و دیدن خواب است.

برای مثال:

 • در رویم دیدم که پرواز می کنم. (در خواب دیدم که پرواز می کنم.)
 • در رویم دیدم که با او ازدواج کردم. (در خواب دیدم که با او ازدواج کردم.)

البته، در برخی موارد می توان از عبارت در رویم به معنای در حضورم نیز استفاده کرد. برای مثال:

 • در رویم همه را خنداند. (در حضور همه را خنداند.)
 • به طور کلی، می توان گفت که عبارت بر نشین به معنای نشستن و در رویم به معنای رؤیا دیدن است.

  ٦٨,١٧٠
  طلایی
  ١٠٦
  نقره‌ای
  ٦٩٥
  برنزی
  ٨١٣
  تاریخ
  ٥ ماه پیش
  بر نشین

  در زبان امروزی، معادل عبارت بر نشین عبارت نشسته باش است. این عبارت به معنای نشستن و قرار گرفتن در حالت نشسته است.

  برای مثال:

  • تا من بر نشینم، تو هم برو. (نشسته باش، تا من بروم.)
  • او را بر تخت شاهی بر نشاندند. (او را بر تخت شاهی نشاندند.)
  در رویم

  در زبان امروزی، معادل عبارت در رویم عبارت در خوابم است. این عبارت به معنای رؤیا دیدن و دیدن خواب است.

  برای مثال:

  • در رویم دیدم که پرواز می کنم. (در خواب دیدم که پرواز می کنم.)
  • در رویم دیدم که با او ازدواج کردم. (در خواب دیدم که با او ازدواج کردم.)

  البته، در برخی موارد می توان از عبارت در رویم به معنای در حضورم نیز استفاده کرد. برای مثال:

 • در رویم همه را خنداند. (در حضور همه را خنداند.)
 • به طور کلی، می توان گفت که عبارت بر نشین به معنای نشستن و در رویم به معنای رؤیا دیدن است.

  ٦٨,١٧٠
  طلایی
  ١٠٦
  نقره‌ای
  ٦٩٥
  برنزی
  ٨١٣
  تاریخ
  ٥ ماه پیش

  برنشین ، سوار شو ،،بنشین ،ارام گیر ،جلوس کن،

  در رویم،درون شویم ،،داخل شویم،بگریزیم،

  ١٣,٥١٣
  طلایی
  ١١
  نقره‌ای
  ٤٣٣
  برنزی
  ٢٠٨
  تاریخ
  ٥ ماه پیش
  معادل امروزی عبارت "بر نشین"
  • بنشین
  • بنشینید
  • بنشینید لطفاً
  • بنشینید میهمان عزیز
  • بنشینید تا صحبت کنیم
  معادل امروزی عبارت "در رویم"
  • به من نگاه کن
  • به من خیره شو
  • به چشمانم نگاه کن
  • به من توجه کن
  • به من گوش کن
  ٢٨,٤٨٩
  طلایی
  ٥٨
  نقره‌ای
  ٢,٩٩٧
  برنزی
  ١,٠٤٦
  تاریخ
  ٥ ماه پیش

  پاسخ شما