پرسش خود را بپرسید

معنی جمله ی Lack a sence of community

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٢٢٤

Lack a sence of community 

معنی جمله چیست؟

٤٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

جمله Lack a sense of community به معنای فقدان حس جامعه یا فقدان حس تعلق به جامعه است. این جمله می‌تواند به وضعیت کسی اشاره کند که احساس می‌کند با جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، ارتباط یا پیوند قوی ندارد. این شخص ممکن است احساس کند که از جامعه طرد شده است یا احساس نکند که بخشی از آن است.

فقدان حس جامعه می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر سلامت روان و رفاه افراد داشته باشد. این افراد ممکن است احساس تنهایی، افسردگی، اضطراب و بی‌هدفی کنند. همچنین، ممکن است در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری‌های جسمی باشند.

برای مقابله با فقدان حس جامعه، افراد می‌توانند به دنبال راه‌هایی برای ایجاد ارتباط با دیگران در جامعه خود باشند. این کار می‌تواند از طریق فعالیت‌های داوطلبانه، پیوستن به گروه‌ها یا باشگاه‌های اجتماعی، یا صرف وقت با دوستان و خانواده انجام شود.

٧٠,١٥٩
طلایی
١١٠
نقره‌ای
٧٠٣
برنزی
٩١٦
تاریخ
٥ ماه پیش

"Lack a sense of community" به معنای عدم وجود احساس ارتباط و انسجام در یک جامعه یا گروه است. وقتی شخصی "lacks a sense of community"، به نوعی از احساس تعلق به یک جامعه، احترام به ارزش‌های مشترک و همبستگی با سایر اعضا محروم است. این می‌تواند به معنای عزلت یا عدم ارتباط اجتماعی با دیگران نیز باشد.

این عبارت می‌تواند برای فرد یا یک گروه از افراد به کار رود. به طور مثال، می‌توان گفت "He lacks a sense of community" به معنای "او احساس ارتباط و انسجام اجتماعی را ندارد". 

٢٩,٩٠٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٠٣
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٥ ماه پیش

فقدانِ حس تعلّق اجتماعی

تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما