پرسش خود را بپرسید

تعداد غلط املایی "نهالي چند در هنگام ورود خويش در باغ غرس كرده بود."

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٣٥

تعداد غلط املایی جمله ی :

 "نهالي چند در هنگام ورود خويش در باغ غرس كرده بود."

 و شکل صحیح آنها 

٥٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٢

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام، غلط املایی ندارد. غَرَس به معنی کاشتن است.

٥١١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩
برنزی
٧
تاریخ
٢ ماه پیش

سلام 

غلط نوشتاری 

ندارد .

٧٧,٨٣٧
طلایی
٥٧
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
١٩٨
تاریخ
٢ ماه پیش

درود

فاقد غلط املایی  هست

٧,٣٧٣
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩١
برنزی
٥٣
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما