پرسش خود را بپرسید

تعداد غلط املایی "نهالي چند در هنگام ورود خويش در باغ غرس كرده بود."

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٢٣٠

تعداد غلط املایی جمله ی :

 "نهالي چند در هنگام ورود خويش در باغ غرس كرده بود."

 و شکل صحیح آنها 

١,٣٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٨

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام، غلط املایی ندارد. غَرَس به معنی کاشتن است.

٦٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٩
تاریخ
٦ ماه پیش

سلام 

غلط نوشتاری 

ندارد .

١١٣,٣٥٣
طلایی
١٣٧
نقره‌ای
٢٦٠
برنزی
٤٣٦
تاریخ
٦ ماه پیش

درود

فاقد غلط املایی  هست

١٣,١٧١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما