پرسش خود را بپرسید

املای کتابی «خونمون» چطور نوشته می‌شه؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٢٤٩

خانه‌ی مان؟

خانهیمان؟

خانه‌مان؟

«خونمون رو دزد برد»

این رو کتابی بنویسید

٢٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٥

١٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

نگارش آن به صورت کسره دار و بدون "ی" نوشته می شود . وقتی ضمیر ملکیِ «مان» یا «تان» یا «شان» به واژه که به کلمه های مختوم به «ه»غیرملفوظ اضافه شود، این کلمه ها ناگزیر نیازمند یک «ی» ( y ) میانجی می شوند تا دو صدای e را به هم پیوند دهد. در نگارش این کلمات، بین کلمات "خانه" و "مان" از "نیم فاصله" استفاده میشود . و کتابچه دستورخط فارسی فرهنگستان ( جدول صفحه 26 ) املای این کلمات را به صورت «خانه مان»، «خانه تان»، «خانه شان»توصیه کرده است .

تاریخ
٢ ماه پیش

البته  دزد  همه وسایل خانه را می‌دزدد  ولی توانایی دزدیدن خانه را ندارد.میتوان گفت  خانه ما مورد دزدی (سرقت) قرار گرفت 

تاریخ
١ هفته پیش

در رابطه با این واژه باید عرض کنم که نگارش آن به صورت کسره دار و بی آنکه در آن از حرف <ی> استفاده گردد طریقه صحیح نوشتن آن است . هنگامی که در جمله از  ضمیر ملکی «مان» یا «تان» یا «شان» به واژه هایی که به کلمه های خاتمه یافته به حرف «ه»غیرملفوظ اضافه شود، این کلمه ها به ناچار نیازمند استفاده از  (ی) در میان کلمات  می شویم تا دو صدای e را به هم پیوند دهد. در نگارش این کلمات، بین کلمات "خانه" و "مان" از "نیم فاصله" استفاده میشود . و کتابچه دستورخط فارسی فرهنگستان ( جدول صفحه 26 ) املای این کلمات را به صورت «خانه مان»، «خانه تان»، «خانه شان»توصیه کرده است .

٣١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٣
تاریخ
٢ هفته پیش

خانهٔ ما را دزد زد، یا خانهٔ ما را  دزدیدند

٤٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١١
تاریخ
٢ ماه پیش

خانهٔ ما مورد تاراج‌گری واقع شد.

دزد به خانه‌ٔ ما دستبرد زد.

در خانهٔ ما سرقت صورت گرفت.

١,٧٦٥,٧٠٠
طلایی
٩٣٠
نقره‌ای
٤,٩١١
برنزی
٤,٥١٨
تاریخ
٢ ماه پیش

خانه  مجاز است  و به دلیل قرابت و نزدیکی همیشگی ،  جایگزین  اساس خانه شده است.

استفاده از  فعل زدن ، برای  دزدی به نظر مناسب تر است.

دزد خانه مان را  زد.

نا آگاهی و کار ناگهانی ، شتابزدگی  و غفلت  در فعل زدن هست . اما بردن  خیلی برای دزد  استفاده نمی شود.

١,٩٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٢ ماه پیش

اسباب ، وسایل ، . . . .

-
٢ ماه پیش

دزد به خانه ی ما دستبرد زد

تاریخ
٢ ماه پیش

خانه ی مارا دزد برد

٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

خانه مان. . . . . . . . .

تاریخ
٢ ماه پیش

درود خانه ما را دزد برد

١٢,١٠٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٠
برنزی
٢٠٣
تاریخ
٢ ماه پیش

خانه ی ما را دزد غارت کرد؛برد

٩٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٢
تاریخ
٢ ماه پیش

خانه ی ما را دزد برد

تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما