پرسش خود را بپرسید

تست کنکور غلط املایی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٩٦

کدام گروه از کلمه ها داراي غلط املايي است؟ 

٠ %

نطق غرّا – کلمه ي مهمل – وقار و طمأنينه – غايت القصواي مقصود

٠ %

مسلوب الاراده – مرضي الطرفين – بوي مطبوع – حُدّه ي دينار

٠ %

شعوذه و طامات – اضطراب و بي حوصلگي – ابهت و شکوه – طاعت و مطاوعت

١٠٠ %

مقام متبوع – وهم آلود و موهّش – فرقه ي ضالّه – معونت و مضاهرت

٤ پاسخ
١,٣٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٤

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١,٧٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٢٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٨٤٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما