پرسش خود را بپرسید

نادرست یابی جمله

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٨٤

آیا این جمله بدون خطاست ؟ اگر نه خطاش کجاست ؟

گفتگوي مؤثر روندي است که در آن افراد حاضر در جمع، براي رسیدن به اجماع سـعی مـی کننـد از طریـق 
تبادل آرا به توافقی کلی دست یابند. 

٥٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٥

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به جمله شما ایرادی وارد نیست ولی می‌شد کلمات رو خلاصه‌تر نوشت:

گفتگوی مؤثر روندی‌ست که در آن، افراد برای رسیدن به اجماع سعی می‌کنند با تبادل آرا به یک توافق کلی دست یابند. 

٩,٢٧٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨٠
تاریخ
٣ ماه پیش

به جمله ی شما ایرادی وارد نیست

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما